Partionimi/partionimiklinikka

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Partionimiklinikka on joillain Pohjanmaan Partiolaisten PJ- peruskursseilla toteutettu aktiviteetti. Sen tarkoituksena on ollut luoda jokaiselle halukkaalle PJ- peruskoulutetulle partionimi.

Aktiviteetissa pyritään noudattamaan soveltuvin osin ja mahdollisuuksien mukaan muuallakin suomalaisessa terveydenhuollon parissa käytettyä ja hyväksyttyä terminologiaa.

Oireiden tunnistaminen ja diagnoosin tekeminen

Partionimettömän tunnistaa yleensä yhdestä tai useammasta oireesta:

  1. henkilöä kutsutaan partiotilaisuuksissa ristimäetunimellä tai sukunimellä, vaikka hänellä on partionimi. Puhutaan vakavista oireista.
  2. henkilöä kutsutaan partiotilaisuuksissa ristimäetunimellä. Puhutaan keskivakavista oireista.
  3. henkilöä kutsutaan partiotilaisuuksissa sukunimellä. Puhutaan erittäin vakavista oireista

Diagnoosi voi perustua henkilön itsensä tekemiin havaintoihin tai havainnot voi tehdä hänen lähiympäristönsä (kurssivartio, staabi jne.)

Hoitoonohjaus

Hoitoon hakeutuminen suositellaan tehtäväksi potilaan itsensä toimesta. Hätätilanteessa myös muut henkilöt voivat olla aktiivisia.

Hoitotakuu

Hoito tulee aloittaa kolmen (3) tunnin kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta. Hoito tulee saattaa tehtyä kolmen (3) tunnin kuluessa hoidon aloittamisessa.

Hoitoon sitoutuminen

Hoitoon sitoutuminen vaatii potilaalta oma-aloitteisuutta. Mikäli nimi jää käyttämättä, on vaarana ylhäällä kuvattu ensimmäisen tapauksen tilanne jossa uusi partionimi ei tule arkipäiväiseen käyttöön.

Valmistelevia toimenpideohjeita

  • hoitotilanteessa keskeisessä asemassa on potilaan oma kertomus. Haastattelemalla pyritään johdattamaan potilasta kertomaan omista luonteenpiirteistä, harrastuksista, näkemyksistä jne., joista voidaan sitten saada aineksia partionimittelyopertaatioon
  • tilanteessa oloa helpottaa se, että potilas on makuuasennossa tai istuu muuten mukavasti.
  • potilashaastattelun päätyttyä ja potilaan poistuttua hoitohenkilökunta pyrkii tekemään mahdollisimman pian yksilöllisen hoitosuunnitelman. Hoitosuunnitelman mukainen hoito pyritään myös aloittamaan viivyttelemättä.
  • partionimi luodaan haastattelun pohjalta syntyneellä asiantuntijanäkemyksellä. Nimi voi liittyä johonkin esille nousseeseen seikkaan tai nimi voidaan keksiä "tyhjästä".

Operaation toteutus

  • potilas ja hänen tukiryhmänsä kutsutaan kokoon. Tehtävään ennalta valittu hoitohenkilökunnan edustaja voi käyttää hoitoyhteisön perinteen mukaisen puheenvuoron. Tämän jälkeen potilaalle annetaan partionimi, joka voidaan vahvistaa esim. vartion viirin kopautuksella hartioihin. Myös paistinpannua on käytetty. Vahvistuksessa on huomioitava valitun työvälineen ominaisuus (paino, muoto jne.) kopautusta suoritettaessa.
  • suositeltavaa on operaation jälkeen suorittaa vasemmanpuoleinen käsitervehdys (signum sinistrae)

Uusiminen

Partionimettömyys ei yleensä uusi. Tasapainotilan säilyttämiseksi partionimeä tulee kuitenkin käyttää.

Jälkihoito

Joissain tapauksissa esim. staabi voi tukea tasapainotilan säilymistä. Yksi tapa on suora yhteydenotto potilaan kotilippukuntaan, jolloin siirrettävänä tietona on potilaan partionimioperaatio. Yleensä tämä on riittävä varotoimenpide estämään partionimen käytön taantuminen.