The wikis have been migrated to a new, more powerful server provided by TNNet. If you see any problems, please let us know as soon as possible at support@scoutwiki.org and we will try to solve them. We want to thank TNNet for providing the server space for the wikis!

Renewed Approach to Programme

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Renewed Approach to Programme eli RAP on WOSMin kuvaama tapa kansallisille partiojärjestöille kehittää partio-ohjelmaa laajan ohjelmakäsityksen mukaisesti.

Ohjelmakehitys tehdään vaiheittain yleisestä yksittäiseen:

 • Ensin määritellään MIKSI asioita tehdään? (kasvatustavoitteet)
 • Sitten määritellään MITEN asioita tehdään partiossa? (ikäkausijako, partiomenetelmä, ohjelman rakenne)
 • Lopuksi kuvataan MITÄ partiossa tehdään niin, että aiemmin määritellyt tavoitteet ja menetelmät toteutuvat. (aktiviteetit)


WOSM RAP.PNG

Ohjelmakehityksen vaiheet WOSMin mukaan

 1. Partiokasvatuksen määrittely
 2. Kasvun osa-alueet eli yksittäiset kasvatustavoitteet
 3. Yleiset kasvatustavoitteet
 4. Ikäkaudet, ikäkausijako
 5. Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet
 6. Aktiviteetit
 7. Partiomenetelmä ja ikäkausikohtaiset sovellukset
 8. Ohjelman rakenne


RAPia sovellettiin Suomessa suurten uudistusten vuosina 2006-2008. Vaiheiden järjestys oli erilainen, mutta kaikki osat uudistettiin.

Partiokasvatus, yleiset kasvatustavoitteet ja ikäkausijako määritellään Suomessa Peruskirjassa.

Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet, ohjelman rakenne ja aktiviteetit määritellään Suomessa Johtajan kansiossa.


Lue lisää