Säännöt

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Säännöt ovat yhdistyksen kokouksen päättämä asiakirja, joka määrää yhdistyksen toiminnan kannalta keskeiset asiat. Säännöt määrittävät yhdessä yhdistyslain kanssa yhdistyksen keskeiset toimintatavat, mm. jäsenyyden ehdot, yhdistyksen nimen sekä toiminnan tarkoituksen ja yhdistyksen hallinnon toimintatavat.

Rekisteröityjen yhdistysten säännöt on muiden yhdistyksen tietojen ohella tallennettu Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään Yhdistysrekisteriin. Yhdistysrekisteristä voi tilata minkä tahansa yhdistyksen rekisteritiedot maksusta.

Muuttaminen ja rekisteröinti

Uutta yhdistystä perustettaessa säännöt on toimitettava perustamisilmoituksen liitteenä yhdessä perustamiskirjan kanssa. Yhdistyksen kokous voi päättää sääntöjen muuttamisesta, jonka jälkeen muutetut säännöt on toimitettava Yhdistysrekisteriin rekisteröitäviksi. Muutetut säännöt tulevat voimaan vasta, kun ne on hyväksytysti rekisteröity Yhdistysrekisteriin yhdistyksen tekemän muutosilmoituksen perusteella.

Mikäli yhdistys on hakenut ja saanut Patentti- ja rekisterihallitukselta sääntöjen ennakkotarkastuspäätöksen ja ennakkotarkastetut säännöt hyväksytään yhdistyksen kokouksessa sellaisenaan, voidaan muutetut säännöt ottaa välittömästi käyttöön yhdistyksen sisäisessä toiminnassa. Sääntöjen ottamisesta välittömästi käyttöön on syytä tehdä tällöin erillinen päätös sääntömuutoksesta päättävässä yhdistyksen kokouksessa.

Mallisäännöt

Suomen Partiolaiset on ennakkohyväksyttänyt lippukuntien käyttöön lippukunnan mallisäännöt, joiden käyttäminen kannattaa uutta lippukuntaa perustettaessa sekä sääntöjä muutettaessa mm. halvemman rekisteröintimaksun takia. Ennakkotarkastetut lippukunnan mallisäännöt on myös suunniteltu partiolippukunnan toimintaan sopiviksi. Lippukunnat voivat muiden yhdistysten tavoin myös tehdä omat sääntönsä esimerkiksi käyttäen mallisääntöjä pohjana.

Katso myös

Aiheesta muualla