Tekemällä oppiminen

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tekemällä oppiminen (engl. "Learning by doing") on psykologian ja kasvatustieteen piirissä käytetty käsite. Se on oppimisen muoto, jossa oppimistapahtuma syntyy itse opittavaa asiaa tekemällä, toistamalla. Myös virheiden tekeminen on mahdollista, ne toimivat myös opettavina kokemuksina.

B-P ei itse kehittänyt tekemällä oppimisen mallia. Taustalla hänen aikalaisensa, Yhdysvalloissa vaikuttaneen John Deweyn[1] malli, jonka B-P varmasti tunsi.

Deweyn pedagogiikasta

Dewey näki, että lapselle on ominaista jatkuva puuhailu. Kasvatuksen tehtävänä on tämän toiminnan ohjaaminen älyllisen edistymisen suuntaan. Dewey vastusti ajatuksia persoonallisuuden eri osien rajoista, samoin koulun ja ulkopuolisen maailman rajoista. Koulu ei ole vain paikka, jossa opitaan ja se ulkopuolella taas maailma, jossa ei opita mutta tehdään kaikkea muuta.[2]

Koulu oli siis saatava osaksi yhteiskuntaa. Luokkaan oli saatava sellainen rakenne, että toisten auttamista tuettiin ja pidettiin luonnollisena. Koulun järjestys ei perustunut sääntöjen ja käskyjen kautta tulevaan kuriin, vaan koulun parempaan organisointiin. Dewey puhui paljon oppimisyhteisön sosiaalisesta rakenteesta, mutta piti erittäin tärkeänä myös ryhmän jäsenen yksilöllistä kasvatusta.[2]

Dewey löysi lapsen toiminnallisuudesta neljä "pääharrastusta":

  • kiinnostus keskusteluihin ja seurassa oloon,
  • halu tutkia ja keksiä asioita,
  • halu tehdä, luoda ja rakentaa sekä
  • halu taiteelliseen toimintaan.

Nämä kaikki oli otettava koulussa huomioon ja niitä tuli edistää.[2]

Kokemus oli tietoakin tärkeämpää, koska tieto on monesti hyvinkin ulkokohtaista. Deweyläisyyttä on siis nähdä kasvatus osana yhteiskunnan elämää, sosiaalisena tapahtumana ja että se pohjautuu kokemukselle. Deweyn kasvatusajattelu toimi sillanrakentajana sen ajan tiukan, opettajakeskeisen ja toisaalta samaan aikaan nousseen ehdotonta vapautta vaativan kasvatusnäkemyksen välille.[2]

Merkitys partiossa

B-P:n kirjoituksista ei löydy aivan suoria viittauksia Deweyn malleihin. Partiossa on kuitenkin vahvasti sisäänrakennettuna, erottamattomana osana tekemällä oppiminen.

Erilaiset harjoitukset tapahtuvat partiossa asiaa tehden, hyvin harvoin pelkästään teoreettisesti luennoiden. Omilla käsillään tekeminen, oli se sitten leirirakennelmia, askartelua tai merkin kiinnittämistä partiopukuun on toivottavasti jokaisessa lauman, joukkueen ja vartion kokouksessa läsnä.

Viitteet

  1. http://fi.wikipedia.org/wiki/John_Dewey, 20.10.1859 - 1.6.1952)
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Nurmi, Veli: Kasvatuksen traditio. WSOY, 1984.