Hankeohjaajakurssi

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hankeohjaajakurssi (HOK) on suunniteltu tukemaan vaeltajien projektiluontoista toimintaa. Sillä on kaksi painopistettä. Kurssilla perehdytään siihen, miten vaeltajaryhmä pääsee toiminnassaan alkuun, miten sitä johdetaan, ja miten ryhmä toimii. Toinen painopiste on vaeltajien projektit: kuinka projekti käynnistyy, miten se suunnitellaan ja toteutetaan.

Hokkikurssi on työnohjauskurssi, joka on mielekästä käydä projektin yhteydessä. Jos ryhmällänne on erikseen sovittu vetäjä, mutta aluillaan olevan projektinne vastuuhenkilö on joku muu ryhmänne jäsen esimerkiksi projektiin liittyvän erityisosaamisensa vuoksi, miettikää, kumman laitatte kurssille vai laitatteko kummatkin.

Hokkifilosofian mukaan ihmiset tarvitsevat tukea, koulutusta, kuuntelemista ja mahdollisuuden toimia omaehtoisesti. Ihmiset ovat asioita tärkeämpiä, ja kun heidän tarpeistaan huolehditaan, hoituvat myös asiat.

Kurssilla työskennellään pienryhmissä, joihin rakennetaan ryhmähenkeä nopeasti ja tehokkaasti käyttämällä elämyksellisiä keinoja. Seikkailun ja yllättävien tilanteiden avulla kurssilaiset houkutellaan kokeilemaan henkisiä ja ruumiillisia rajojaan ryhmissä ja yksin. Erityisesti opetellaan pelon tuntemista ja voittamista sekä siihen suhtautumista.

Kurssilla opittuja rajanylityskeinoja käytetään vaeltaja- ja projektiryhmissä ryhmähengen rakentamiseen. Elämysten avulla ryhmän jäsenet huomaavat, miten toiset käyttäytyvät yllättävissä, vaikeissa tai pelottavissa tilanteissa. Samalla opitaan hyväksymään se, että ihmiset ottavat eri tilanteissa erilaisia rooleja, joita muiden pitää kunnioittaa. Kaikkien ei tarvitse pystyä kaikkeen.

Rajanylityskeinoina hokkikursseilla on käytetty esimerkiksi kiipeilyä, tuntemattomien ihmisten jututtamista yllättävistä aiheista julkisilla paikoilla ja vaelluksia, joiden reittivalinnat vaativat ryhmältä erityisen hyvää päätöksentekokykyä. Kurssilla tavoitellaan onnistumisen kokemista.

Lounaisella YTP-alueella hankeohjaajakurssi on kaksiosainen. Osista toinen on usein ollut niin kutsuttu vaellusosa.

Lähteet

Kurssit

Johtamiskurssit

Akelakurssi | Gilwell-kurssi | Hankeohjaajakurssi | Ikäkausivastaavakoulutus |ITU-kurssi | Järjestönjohtamiskurssi | Kolmiapila-Gilwell-kurssi | Kolmiapila-kurssi | Laumanjohtajien peruskurssi | Leirinjohtajakurssi | Lippukunnanjohtajakurssi | Lippukuntakurssi | Luotsikoulutus | Partiojohtajien peruskurssi | Rajoja ja rajanylityksiä -koulutus | Ryhmänohjaajakoulutus | Sampokurssi | Sisupartiojohtajakurssi | Tervetuloa partioon -kurssi | Tervetuloa piiriin -koulutus | Valtermannikurssi | Value based leadership | Vartionjohtajien peruskurssi | Vartionjohtajien jatkokurssi

Ohjaajakurssit

Ohjaajakoulutus | Alueohjaajakurssi | Ohjelmaohjaajakurssi | Koulutusohjaajakurssi | NLK | NTC II

Taitokurssit

Ensiapukurssi | Erätaitokurssi | Erätaitoperuskurssi | Erätaitojatkokurssi | Eräopaskurssi | Etsintäkurssi | Hankeohjaajakouluttajakurssi | Jäätikkö- ja vuoristovaelluskurssi | Kiipeilykurssi | Koulutusvastaavakoulutus | Köysityökurssi | Leikkikurssi | Lippukuntalehtikurssi | Leirinjohtajakurssi | Muonittajakurssi | Nuotiokitarakurssi | Partiokouluttajakurssi | Partiomatkailukurssi | Rummutuskurssi | Seppokurssi | Viestikurssi | Viestintäkoulutus

Kilpailukurssit

Järjestelytoimikuntakurssi | Kilpailunjohtajakurssi | Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi | PT-kisatoimitsijakurssi | Rastipäällikkökurssi | Tulospalvelukurssi | Valvojakurssi

Meripartiokurssit

Veneenohjaajakurssi | Förstikurssi | Saaristokipparikurssi | Kipparikurssi | Pelastautumiskurssi | Tutkakurssi