Projekti

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Projekti on suunnitelmallinen hanke tietyn tavoitteen tai tavoitteiden saavuttamiseksi.

Se on kertaluonteinen (Hilavinkuli-leiri kesällä 2014), vaikka aihe/toteutustapa/toteuttajat voivat olla toistuvia ja samankaltaisia (lippukunnalla on esim. joka kesä leiri, silti kukin niistä on oma projektinsa). Projektikokonaisuudella on aloitushetki (esim. päätös kesäleirin järjestämisestä), sunnitelmallisia ja aikataulutettuja välivaiheita sekä päättymishetki (esim. raportti leirin onnistumisesta hallitukselle tai tekijöiden kiitostilaisuus) ja tämä erottaa sen jatkuvasta toiminnasta.

Projektin kulku

Projektin aloitusvaiheessa

 • tilaaja (esim. lippukunnan hallitus) ehdottaa projektin toteuttamista ja kuvaa projektin pääsisällön
 • tilaaja nimeää ja pestaa projektinjohtajan (esim. kesäleirin johtaja)
 • projektinjohtaja tai tilaaja rekrytoi ja pestaa projektin muut toimijat
 • määritellään toimijoiden vastuut, luodaan projektiryhmä ja tarvittaesa projektiorganisaatio
 • tilaaja nimeää tarvittaessa ohjausryhmän
 • määritellään projektin tavoitteet ja mittarit
 • linjataan projektin käytettävissä olevat resurssit
 • laaditaan projektisuunnitelma
  • projektin aikataulu
  • projektin alakokonaisuudet/alaprojektit
  • toteutussuunnitelmat
  • tarkennetut tavoitteet ja mittarit
  • budjetti
  • riskianalyysi ja turvallisuussuunnitelma
  • viestintäsuunnitelma
  • seurantamalli

Projektin valmisteluvaiheessa

 • projektiryhmä tai alaryhmät suunnittelevat ja valmistelevat omia vastuualueitaan
 • projektin johtaja raportoi projektin tilaajalle etenemisestä
 • projektin johtaja ja projektiryhmä saavat ohjausta tilaajalta tai ohjausryhmältä
 • projektisuunnitelman ja tavoitteiden mukaisuutta seurataan

Projektin toteutusvaiheessa

 • luodaan tai toteutetaan projektin konkreettinen tuotos

Projektin lopetusvaiheessa

 • hoidetaan jälkityöt
 • arvioidaan tavoitteiden saavuttamista
 • päätetään projektin kirjanpito
 • laaditaan loppuraportti
 • kiitetään tekijöitä ja tukijoita tai sidosryhmiä

Projektiorganisaation rooliesimerkkejä

 • Tilaaja/omistaja
 • projektinjohtaja/projektipäällikkö ja varajohtaja
 • projektin ohjausryhmä
 • projektiryhmä
  • staabi/johtoryhmä
  • hankinnat/tilausjärjestelmä/kilpailutukset
  • henkilöstöhallinto/rekrytointi/luottisten hyvinvointi
  • hygienia/vessat/suihkut
  • koulutus/projektitoimijoiden osaamisen varmistaminen ja vahvistaminen
  • kuljetukset/tavaroiden ja ihmisten liikkuminen
  • kv-vieraat/home hospitality/muun kieliset materiaalit/yhteydenpito
  • muonitus/ruokailut ja erikoisruokavaliot/ruokalistojen laatiminen
  • ohjelman kokonaisuudesta ja ohjelman eri osa-alueista vastaavat
  • talous/budjetointi/kirjanpito/avustusten hakeminen
  • tekniikka/kalusto/rakennelmat/vesi, sähkö, internet
  • toimisto/osallistujalistojen ylläpito/materiaalit/kokousmuistiot
  • turvallisuus/ensiapu/palokunta
  • viestintä/sisäinen ja ulkoinen/intra
  • vip-vieraat/sidosryhmäyhteistyö


Suomi-projekti ja ulkomaanprojekti

Vaeltajaohjelmaan kuuluu ikäkauden alkuvaiheessa toteutettava Suomi-projekti sekä ikäkäuden loppuvaiheessa toteutettava ulkomaanprojekti. Vaeltaja on ikäkauden aikana osana useaa muutakin projektia joko projektiryhmän osasena ja toteuttajana tai projektin kohderyhmänä tai projektin tuotosten yleisönä. Suomi-projekti ja ulkomaanprojekti ovat kuitenkin sikäli eri asemassa että ne ovat kaikille vaeltajille pakollisia projekteja ja yhdistävät siten kaikkia vaeltajaikäisiä.

Partioprojektiesimerkkejä