Suomi-projekti

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomi-projekti on vaeltaja-ikäkauden aloittava projekti. Projekti toteutetaan vaeltajaikäkauden alussa ja sen aikana siirrytään samoajasta vaeltajaksi ja ryhmäydytään uuden vaeltajavartion kanssa.

Suomi-projekti on tutustumista kotimaahan, omaan vaeltajavartioon ja tulevaan vaeltajuuteen. Tavoitteena on, että projektin jälkeen ryhmä on saanut kokemusta ison projektin läpiviemisestä ja ryhmäytynyt tiiviiksi ja läheiseksi vartioksi. Matkan aikana vaeltaja pohtii sekä ryhmässä että itsenäisesti vaeltajuutta, partion arvoja sekä isänmaan merkitystä itselle.

Toimintaohjeet

Suunnitelkaa ja toteuttakaa 2 - 7 vuorokauden mittainen matka valitsemaanne Suomessa sijaitsevaan kohteeseen muiden aloittavien vaeltajien kanssa. Projektiin on useita mahdollisia suoritustapoja: se voi olla vaativa vaellus, kaupunkimatka tai mitä tahansa siltä väliltä. Vartio itse valitsee kohteen yhdessä päättäen, suunnittelee sekä budjetoi matkan.

Ennen projektia:

Valitkaa kohde, johon Suomessa haluatte tutustua, ja päättäkää, haluatteko tehdä retkeily- vai kaupunkimatkan. Miettikää, mitä projektilta odotatte ja mitä haluatte. Suunnitelkaa matkanne ja aikataulunne hyvissä ajoin. Tutustukaa kohteeseen jo ennakkoon ja valitkaa, mitä haluatte kokea ja nähdä. Ottakaa yhteyttä paikallisiin partiolaisiin ja pyytäkää heiltä apua totetusvaiheeseen.

Toteutusvaiheessa:

Tutustukaa kohteeseenne huolellisesti ja monipuolisesti. Tutustukaa paikallisiin partiolaisiin. Pitäkää lyhyttä päiväkirjaa tai blogia reissustanne; huomioikaa myös videopäiväkirjan mahdollisuus. Pohtikaa ryhmässä ja itsenäisesti suhdettanne isänmaahan ja vaeltajuuteen sekä partion arvoihin. Voitte myös suorittaa joitain aktiviteetteja, mikäli olette jo tehneet vaelluskarttanne.

Projektin jälkeen:

Purkakaa projekti luotsin kanssa. Miettikää, miten projekti onnistui sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa, ja pohtikaa toimintaanne ryhmänä. Tutustuitteko kohteeseenne kunnolla ja tunnetteko sen nyt paremmin kuin ennen projektia? Miten projekti vaikutti ryhmädynamiikkaanne? Jäikö jotain puuttumaan, olisiko jotain voinut tehdä paremmin? Mikä oli parasta ja mitä hyötyä projektin toteuttamisesta teille oli?

Esimerkkejä

Esimerkki 1. Haluatte tutustua Lapin luontoon paremmin ja päätätte tehdä vaellusretken Kevon luonnonpuistoon Utsjoelle. Otatte yhteyttä paikalliseen tai lähialueiden lippukuntiin ja kerrotte suunnitelmastanne. Tiedustelette kiinnostusta ja mahdollisuutta yhteisvaellukseen sekä halunne mukaan ennen tai jälkeen vaelluksenne tapahtuvaan lähialueisiin, Utsjoen kuntaan ym. tutustumiseen. Majoitukseksi vaelluksen ulkopuolella kannattaa kysyä lippukuntien koloja. Toteutatte vaelluksen ja tutustutte paikalliseen luontoon, luonnonsuojeluun ja alueisiin. Matkan aikana pidätte sekä yksilönä että ryhmässä lyhyttä päiväkirjaa.

Esimerkki 2. Haluatte valita kaupunkikohteen ja päädytte valitsemaan tutustumiskohteeksenne ryhmällenne hieman vieraan Oulun. Otatte yhteyttä Oulun alueen lippukuntiin ja kerrotte suunnitelmastanne sekä pyydätte heiltä kaupunkiopastusta. Lisäksi majoittautua kannattaa paikallisen lippukunnan kololla tai vaeltajien luona. Teette matkan, jonka aikana vierailette paikallisissa tapahtumissa, museoissa, teatterissa ja tutustutte yleisiin nähtävyyksiin sekä paikallisiin ihmisiin ja paikallishistoriaan sekä –kulttuuriin. Matkan aikana pidätte sekä yksilönä että ryhmässä lyhyttä päiväkirjaa.

Lähde