Vartio

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vartio tarkoittaa partiossa olevaa pienryhmää, joka koostuu samaa ikäkautta edustavista ja/tai yhteistä tehtävää suorittavista partiolaisista. Vartio voi olla pysyvä ikäkausiryhmä tai tietyn tapahtuman tai projektin ajan kestävä. Vartio on aina vertaisryhmä, jossa päätetään yhdessä asioista ja jaetaan vastuuta. Vartio on turvallinen paikka oppia toimimaan ryhmän jäsenenä, johtamaan ryhmää ja yleisesti kasvaa sekä kehittyä.

Vartiojärjestelmässä vartionjohtaja on vertaisjohtaja tai lähijohtaja. Vartionjohtaja on nuori johtaja, joka ikävaiheensa mahdollistamalla tavalla johtaa vartiotaan. Vartionjohtaja ei kuitenkaan ole koskaan yksin vastuussa vartiosta, sillä vartionjohtajaa ja kaikkia vartion jäseniä tukee aikuinen tuki: sampo tai luotsi. Vartionjohtajan tehtävät ovat hyvin erilaisia eri ikäkausissa.

Erilaisia vartioita

  • Seikkailijavartio: Seikkailijajoukkueeseen kuuluu 10–15 seikkailijaa ja se jakaantuu joka kokouksessa osaksi aikaa 2–3 vartioon.
  • Tarpojavartio: Tarpojavartiossa voi olla 4–8 tyttöä tai 8–12 poikaa.
  • Samoajavartio: Samoajavartiossa voi olla 4–12 samoajaa.
  • Vaeltajavartio: Vaeltajavartiossa voi olla 3–5 vaeltajaa.
  • Kisavartio
  • Leirivartio
  • Koulutusvartio

Sudenpentulaumaan voi kuulua 8–12 sudenpentua. Sudenpentujen lauman toiminta ei täysin vastaa vartion toimintaa: lauma on suurempi ryhmä ja vertaisjohtajuus puuttuu.

Aiemmin vartiotermi viittasi rajatummin vartioikäkauteen.

Venekunta

Tapahtumissa ja lippukunnissa, joissa harjoitetaan partiotoimintaa vesillä, on usein käyttää tapana nimen vartio sijasta nimitystä venekunta. Yleiskielessä venettä ja siinä olevia ihmisiä tarkoittavan termin käyttö on osa meripartiotoiminnan omaa symbolikkaa. Vartionjohtajaa vastaava titteli on venekunnanjohtaja.