Johtajaneuvosto

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Johtajaneuvosto, johtis, JN, PJN tai hallitus. Lippukunnan hallituksella on monta nimeä ja myös sen tehtävät vaihtelevat eri lippukunnissa. Joissakin lippukunnissa on erikseen hallitus, joka hoitaa hallintobyrokratiaa ja ikäkausien johtajistolle yhteinen tai erilliset laumanjohtajaneuvosto, vartionjohtajaneuvosto ja (partio)johtajaneuvosto. Toisissa lippukunnissa johtajaneuvosto toimii sekä virallisena hallituksena, että toiminnan valmistelu-, tiedotus- ja toimeenpanoelimenä.

Johtajaneuvoston kokouksia johtaa lippukunnanjohtaja apunaan lippukunnan apulaisjohtaja. Jos johtajaneuvosto toimii myös lippukunnan virallisena hallituksena, on kokouksessa lisäksi paikalla lippukunnan säännöissä määritelty määrä hallituksen jäseniä. Hallituksen (sekä myös erillisen johtajaneuvoston) kokoukset ovat kuitenkin yleensä kaikille lippukunnan jäsenille avoimia. Rekisteröidyissä yhdistyksissä tulee hallituksen puheenjohtajan olla 18 vuotta täyttänyt ja hallituksen muiden jäsenten 15 vuotta täyttäneitä. Rekisteröidyn yhdistyksen hallituksen koko on puheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jäsentä.

Tehtävät

Johtajaneuvoston/hallituksen tehtäviä voivat olla ainakin:

 • suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa
 • vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta
 • pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymis- ja erottamiskysymykset
 • huolehtia lippukunnan vuosikokousten koollekutsumisesta
 • valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös sekä muut vuosikokoukselle esitettävät asiat
 • toimeenpanna lippukunnan vuosikokouksen päätökset
 • huolehtia SP:n vuosiselostelomakkeiden palauttamisesta ja muista paperitöistä
 • hakea yleisavustuksia ja muuta taloudellista tukea
 • pitää pöytäkirjaa toiminnasta
 • edustaa lippukuntaa
 • päättää lippukunnan yhteisen toiminnan järjestämisestä ja nimetä tapahtumien johtajat
 • huolehtia tiedotuksesta
 • päättää lippukunnan ryhmätoiminnan päälinjoista ja nimetä ryhmien johtajat
 • tukea lippukunnan johtajistoa kuten akelaa, sampoa ja valtermannia
 • jakaa lippukunnan jäsenille kiitosta ja hakea ansiomerkkejä
 • olla yhteydessä taustayhteisöön, alueeseen, partiopiiriin ja tarvittaessa Suomen Partiolaisiin ja muihin tahoihin