The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Vartionjohtajaneuvosto

Kohteesta PartioWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Vanha partio-ohjelma
Tämä artikkeli sisältää vuoden 1994 partio-ohjelman mukaista tietoa.

Vartionjohtajaneuvosto, tai lyhennettynä VJN, on paikka vartionjohtajille ja venekunnanjohtajille kokoontua sammon johdolla saamaan tietoa, vertaistukea, koulutusta, virkistystä, jne.

VJN voi toimia hyvin monella eri tavalla riippuen lippukunnan perinteistä ja vartionjohtajien määrästä. Joissakin lippukunnissa VJN on avoin kaikille vartionjohtajien peruskurssin suorittaneille, toisissa VJN on vartio-osaston hallinnollinen elin, kolmansissa VJN on vartionjohtajien vaeltajaryhmä.

Tyypillisimpiä vartionjohtajaneuvoston tehtäviä ovat:

  • Vartio-osaston asioista sopiminen. Vartio-osaston yhteisen toiminnan (esim. riihitys, retket, kisat, vartionjohtajien koulutus) yksityiskohdista sopiminen ja toiminnan valmistelu.
  • Vertaistuki ja kokemustenvaihto. VJN on paikka purkaa tuntoja yhdessä toisten samaa pestiä hoitavien kanssa. VJN:ssa voi keskustella vaikeuksista ja ongelmista, hersytellä hyviä ideoita, jakaa onnistumisia ja vaihtaa kuulumisia.
  • Koulutus. VJN:ssa kerrataan ja syvennetään taitoja sekä lisätään VJ:ien valmiuksia. Vartionjohtajien koulutus on jatkuvaa eikä se saa jäädä pelkästään vartionjohtajien peruskurssin ja jatkokurssin varaan. VJ voi myös suorittaa esimerkiksi I luokan VJN:ssa, ellei hän ole sitä aiemmin suorittanut.
  • Virkistystoiminta. VJN retkeilee ja rentoilee yhdessä. VJN on VJ:ien oma ryhmä.

Meripartiolippukunnissa vartionjohtajaneuvoston nimenä voi olla venekunnanjohtajaneuvosto.