Lippukunnanjohtajan toimenpidelista

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Lippukunnanjohtajalla on kokonaisvastuu oman lippukuntansa toiminnasta. Eri lippukunnissa toiminnan painopisteet ovat erilaisia ja eri henkilöt tekevät hieman eri asioita, mutta seuraavista asioista on jonkun pidettävä lippukunnassa huolta. Ellei tehtävään ole pestattu ketään erikseen nimettyä henkilöä tai ellei tuo henkilö hoida tehtävää, niin viime kädessä lippukunnanjohtajan tulee huolehtia, että hommat hoituvat.

Hallinnolliset tehtävät

Henkilöstöjohtamiseen liittyvät tehtävät

 • Lippukunnan johtajiston pestaus
 • Johtajiston työnjaosta päättäminen, töiden delegointi
 • Palautteen ja kiitoksen jakaminen johtajistolle
 • Johtajahuollon järjestäminen
 • Ansiomerkkien anominen

Edustamiseen liittyvät tehtävät

Tiedottamiseen liittyvät tehtävät

 • Lippukunnan ulkoisesta tiedottamisesta huolehtiminen
 • Yhteyshenkilö, joka vastaa kysymyksiin ja tiedusteluihin

Projektijohtamiseen liittyvät tehtävät

 • Lippukunnan toiminnan onnistumisesta ja sujuvuudesta huolehtiminen
 • Vuosijuhlien, leirien tai muiden tapahtumien järjestäminen
 • Lippukunnan vuosikalenterin mukaisen toiminnan johtaminen ja ohjaaminen
 • Ongelmatilanteiden ratkominen