The wikis have been updated to MediaWiki 1.36 on 4 June 2021. There are still some small problems, but they are being worked on. If you see any other problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

Vaeltaja (vanha ohjelma)

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

File not found.

Termin Vaeltajat muut merkitykset löytyvät täsmennyssivulta.
Vanha partio-ohjelma
Tämä artikkeli sisältää vuoden 1994 partio-ohjelman mukaista tietoa.
Nykyisessä ohjelmassa lähinnä vastaava artikkeli on Vaeltaja.
Vaeltajamerkki

Vaeltajat (joissakin lippukunnissa tarpojat tai eräpojat) on yksi kolmesta ikäkaudesta (muut ovat sudenpennut ja vartiolaiset). Vaeltajaikä alkaa noin 14–15 vuoden iässä. Vaeltajaksi siirrytään, kun vartio-ohjelma on suoritettu. Vaeltajaikäkausi ei pääty mihinkään tiettyyn ikään vaan pikemmin aikuisuuteen. Erona muihin ikäkausiin on se, että vaeltajat tekevät itse oman ohjelmansa. Apuna vaeltajilla ohjelman tekoon on muun muassa Vaeltajan toimintakansio ja Vihreä polku. Vaeltajilla ei myöskään ole omaa johtajaa vaan heillä on hankeohjaajia. Hankeohjaaja ei ole varsinaisesti johtaja vaan useimmiten yksi vaeltajaryhmän jäsen joka huolehtii ryhmän hankkeesta. Hankeohjaaja on eri jokaisessa hankkeessa. Vaeltajatoiminnasta lippukunnassa vastaa valtermanni, joka on aikuinen partiojohtaja. Valtermannia voi verrata sampoon ja akelaan, eli valtermanni on vaeltajaosaston johtaja.

Vuonna 2006 vaeltajille järjestettiin oma partiotapahtumansa Vaeltaja006 – Rover006.

Vaeltajien hanke voi olla mitä hyvänsä. Yleisiä hankkeita on suorittaa jokin lilja. Vaativampi vaeltajaryhmän hanke voi olla esimerkiksi kiintolaavun rakentaminen.

  • Vaeltajilla ei ole omaa lupausta
  • Vaeltajien tunnus on "Palvelen"

Vaeltajuus partio-ohjelman mukaan

Vaeltajaohjelman perusajatuksena on, että vaeltajat tekevät ja kehittävät sitä itse, he asettavat itse tavoitteet omalle toiminnalleen. Tarkkoja suorituksia ei ole olemassa. Ryhmä luo itse toimintansa sisällöt. Ohjelmalle luonteenomaisia ovat projektit eli hankkeet. Vaeltajien kanssa toimivat hankeohjaaja sekä lippukunnan vaeltajatoiminnasta vastaava valtermanni.

Vaeltajatoiminta haluaa tarjota nuorille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä vertaistensa parissa. Nuorille, jotka eivät toimi johtajina, vaeltajatoiminta on ainoa mahdollisuus harrastaa partiota. Siksi on huolehdittava erityisesti heidän oikeuksistaan. Kuinka usein käykään niin, että kun vartio kasvaa vaeltajaikään, ne, joista ei tule vartionjohtajia, putoavat yksi toisensa jälkeen toiminnasta pois? Vaikka vaeltajat kantavat vastuuta omasta toiminnastaan, on lippukunnan tehtävä luoda puitteet, jotka tekevät vaeltajatoiminnan mahdolliseksi – myös niille vaeltajaikäisille, jotka toimivat jossain johtajapestissä. Jokaisen vaeltajaikäisen tulee voida toimia ensisijaisesti vaeltajana.

Toimintaa tukevat Vaeltajan kortti, Vaeltajan toimintakansio ja JOIN eli vaeltajien toimintaverkosto, jonka löytää Internetistä (http://www.partio.fi/) sekä partiolehdistä.

Vaeltajan toimintakansio ei ole valmis vaeltajaohjelma eikä käsikirja, vaan pikemminkin työkalupakki ryhmän oman ohjelman rakenteluun.

Vaeltajan kortti tukee siirtymistä vaeltajaksi. Se auttaa vaeltajuuden ensiaskeleissa ja sitä voi käyttää yksin tai ryhmässä. Lippukunta voi käyttää korttia pykältämisessä tai muussa vaeltajaksi siirtymiseen ja ottamiseen liittyvässä tapahtumassa.

http://www.partio.fi/toiminta.php?taso_id=6

Pre-vaeltajat

Joissain lippukunnissa on otettu käyttöön uusi ikäluokka vartiolaisuuden ja varsinaisen vaeltajuuden väliin. Pre-vaeltajat, noin 13–15-vuotiaat partiolaiset, jotka eivät yleensä toteuta vaeltajaohjelmaa, mutta tekevät kuitenkin hankkeita. Yksi syy pre-vaeltajatoiminnan aloittamiseen voi olla se, että jostain syystä vartiotoimintaan ei ole riittäviä resursseja. Myös partion uutena harrastuksena aloittaminen 13–15-vuotiaana on kätevä aloittaa ns. pre-vaeltajissa.

Pre-vaeltajatoimintaa löytyy ainakin Oulun Valppaista ja Pohjolan Pirteistä. Hollolan Hirvenhiihtäjissä on vastaavaa toimintaa ESVA (ESiVAeltajaryhmä) -nimellä.

Historia

Suomen Partiopoikajärjestön aikana vaeltajista käytettiin nimitystä eräpojat (myös vaeltaja-termi on ollut pojilla käytössä) ja Suomen Partiotyttöjärjestö käytti puolestaan nimitystä tarpojat. Vaeltaja-termi tuli Suomen Partiolaisten perustamisen myötä.

Ohjelmauudistus 2010

Ohjelmauudistus 2010:ssa vaeltajavaiheen partiolaisten iäksi määritellään 18-22 vuotta.

Vaeltaja etenee suunnitellusti, pitkäjänteisesti ja avoimin mielin toivomaansa päämäärään.

Tässäkin artikkelissa mainittu pre- tai esivaeltajatoiminta sijoittuu uudistuksessa tarpoja- (12–15-vuotiaat) ja samoaja- vaiheisiin (15–17-vuotiaat partiolaiset).