The wikis have been updated to MediaWiki 1.36 on 4 June 2021. There are still some small problems, but they are being worked on. If you see any other problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

Koulutusvastaava

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Koulutusvastaava on lippukunnassa toimiva johtaja, jonka tehtävänä on huolehtia lippukunnan johtajiston koulutuksesta. Koulutusvastaava hoitaa lippukunnan kurssi-ilmoittautumista ja tiedottaa kursseista. Uutta lippukunnanjohtamismallia noudattavissa lippukunnissa koulutusvastaavan korvaa pestijohtaja.

Tehtävät

 • On perillä ja tiedottaa piirin ja mahdollisesti muiden tahojen järjestämistä kursseista.
 • Hoitaa lippukunnan kurssi-ilmoittautumiset partiopiiriin ajoissa.
 • Kannustaa vartion- ja muita johtajia kursseille.
 • Jakaa kouluttautumiskortit ja opastaa niiden käytössä.
 • Tiedottaa kursseista viikko-ohjeissa, johtajaneuvostossa, lpk:n lehdessä tms.
 • Tarjoaa oikeaa kurssia oikeille ihmisille.
 • Hoitaa lippukunnan pitkän tähtäimen koulutussuunnittelun.
 • Osallistuu piirin järjestämiin koulutusvastaavien tapaamisiin tai koulutuksiin.

Tuki, koulutus ja resurssit tehtävän hoitamiseen

 • piirin kurssimateriaalit
 • Kouluttautumiskortit
 • Kouluttautumistaulukko
 • piirin koulutusvihot tai muut tavat infota tulevista koulutuksista
 • piirin koulutusvastaaville laatimat koulutussuunnittelumateriaalit
 • piirin järjestämät koulutusvastaavien tapaamiset ja koulutukset

Tunnukset

Lounais-Suomen Partiopiirissä koulutusvastaava saa pestinsä tunnukseksi KoVa Luu -pinssin, joka kiinnitetään partiopaidan oikean taskun laskokseen. Tunnus on lippukuntakohtainen ja siirtyy aina seuraavalle pestin jatkajalle.